Skip links

Inhoud

Hieronder vindt u de laatst geplaatste artikelen

Via het menu links kunt u verder navigeren

RSS icon linking to RSS overview

Zo geef je je geloof door

Father_and_son_27 (1).jpgdonderdag 05 maart 2015 10:27 We schrijven onze kinderen in voor voetbal, pianoles en tekenles, want het moet zich breed ontwikkelen. Maar hoe zit het met het geloof? Zetten we ons daar ook zo voor in? Kunnen we daar überhaupt aan bijdragen? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Geloofsopvoeding thuis

10 trends voor 2015 rondom jeugd(werk) in de kerk

Jeugdwerk-trendsmaandag 05 januari 2015 15:01 'Jongeren hebben behoefte aan vertraging!' Church is place to be!

Welke tien bewegingen moeten we komend jaar in de gaten houden? Wat voor trends zien we nu in de kerken en wat is daarvan het gevolg? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Trends

Kies voor volgerschap (2/2)

maandag 29 december 2014 12:48 De kerk heeft niet alleen meer en soms andere leiders nodig, maar ook meer en andere volgers. Als voorganger zit je met je handen in het haar. Zo’n twintig ouders in de gemeente willen dat in alle... lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Visie en Beleid
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Trends
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid

Vrede voor de Stad in Spijkenisse

vrede voor de stad.jpgdonderdag 18 december 2014 14:00 Vrede voor de Stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse. Onze visie is om door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

HiP geeft kerken een gezicht

donderdag 18 december 2014 12:12 Stichting Hulp in Praktijk (HiP) is een sterk groeiend netwerk van kerkleden die in hun eigen buurt vrijwillige hulp bieden aan mensen in nood. Bestaande zorg wordt zo aangevuld, in een tijd waarin burgerparticipatie van groot belang is. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

Wie gaat werk evangelische leiders overnemen?

foto flat.jpgdinsdag 16 december 2014 10:01 Matthijs Vlaardingerbroek reageert op een artikel in IDEAZ over de vraag wie het werk van de babyboomgeneratie in de kerken gaat overnemen? Vooral de stelling dat de generatie X (35-50) niet klaar staat om het stokje over te nemen, prikkelt hem. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Visie en Beleid

Leiderschapsmodel in kerk moet dringend op de schop (1/2)

Schermafbeelding 2014-12-11 om 14.51.47.pngdonderdag 27 november 2014 08:46 Uit recent onderzoek van EA-EZA onder elf kerkgenootschappen blijkt dat de komende vijf jaar in Nederland ruim twintig procent van de predikanten afscheid neemt. Voor veel kerkgenootschappen geldt... lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Visie en Beleid
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Trends
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid
Nieuws 1

In je zwakheid gaan staan

Hanna Blommaandag 20 oktober 2014 09:52 Wat kan een kerk betekenen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben? Maar ook: wat kunnen zorgvragers betekenen voor mensen in de kerk? Zorg doet iets moois met een kerkgemeenschap. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg

“Participerende kerk is bloeiende kerk”

images.jpgdonderdag 25 september 2014 10:29 Het comfort van de verzorgingsstaat heeft het diaconale bewustzijn van de kerk vertroebeld. De finale implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, begin 2015, biedt perspectief voor revitalisering. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg

Participatiesamenleving: uitdaging voor de kerk

rolstoel_160732091.jpgdinsdag 23 september 2014 14:36 We kunnen ach en wee roepen over de veranderingen in de gezondheidszorg, maar als kerken kunnen we er ook vanuit het Goede Nieuws naar kijken. Gabriel Anthonio over de mogelijkheden van dat andere perspectief. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid

Waarom willen ze niet?

Tirza Roor - Ideaz - Foto Niek Stam-1281-verlengd.jpgdinsdag 23 september 2014 14:16 ‘Een deel van de mensen wil gewoon niet’ Een veelgehoorde uitspraak als het gaat om veranderen, ontwikkelen en groeien in de gemeente. Maar is dat echt zo? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

Geloofsgroei stimuleren bij jongeren

1134025_435058802-2_Heilig vuur.jpgdinsdag 23 september 2014 14:06 Het geloofsleven van veel jongeren lijkt soms niet meer dan een smeulend kampvuurtje. Toch kan schijn bedriegen. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Geestelijke groei

Zo haal je meer uit de preek

shutterstock_6938767_predikant.jpgdinsdag 23 september 2014 13:57 In veel kerken is de preek op zondag de hoofdmoot van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat de boodschap uit de preek beklijft? lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Kerkdienst

Onderwijs is motor van de kerk

school_190022375_shutterstock.jpgdinsdag 23 september 2014 13:46 Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft – klaagt de Heer in Hosea 4:6. Onderwijs heeft in de Bijbel een belangrijke plek. Ouders worden opgeroepen hun kinderen de verbondsregels van de Heer in te prenten. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

Vormen van leren in de christelijke gemeente

vormen van leren_193388696_shutterstock.jpgdinsdag 23 september 2014 13:30 ‘Leren’ in de christelijke gemeente raakt de kern van waar het om draait: Jezus en Zijn getuige zijn. Godsdienstpedagoog Jos de Kock laat zien welke leervormen ons ter beschikking staan. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

Tips voor een zorgzame kerk

sharing a milkshake.jpgdonderdag 21 augustus 2014 14:22 Hoe kun je als kerk reageren op alle veranderingen in de gezondheidszorg? Wat kun je wel en waar moet je je misschien niet aan wagen? Een aantal tips. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid

“Bidden met evangelischen, katholieken en heilssoldaten”

Arnoud-Drop-2.jpgmaandag 21 juli 2014 14:18 Arnoud Drop (29) is catecheet in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis. In januari bereidde hij samen met zijn jeugd een avond van de Week van Gebed voor. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed
Kerk & Samenleving > Eenheid & samenwerking > Lokale samenwerking

Bijbelverhalen vertellen met de kamishibai

kamishibai.jpgdonderdag 05 juni 2014 09:51 Voor het kinderteam in een kerk is het aanbod van complete lesmethodes groot. Álles heb je in handen - maar uiteindelijk draait het om het bijbelverhaal. Hoe vertel je je verhaal op een aantrekkelijke en meeslepende manier? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Werkvormen & materialen (jeugd) > Verhalen

Hoe stimuleer ik geestelijke groei?

appelboom_38663938.jpgwoensdag 04 juni 2014 14:05 In het stimuleren van geestelijke groei zijn wij voor 100% afhankelijk van God, maar het is tegelijkertijd Zijn opdracht dat wij discipelen maken. In deze unieke samenwerking, groeien christenen ... lees verder
Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

“Ik ben een missionaire autodidact”

dansers klein_4362415.jpgdinsdag 20 mei 2014 13:49 Het was rond 1990. Ik las de Grote Opdracht van onze Heer in Matteüs 28 en keek om me heen. Niemand in mijn gemeente was hiermee bezig. Deze woorden van Jezus leken op de spreekwoordelijke olifant in de huiskamer. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

Kerkplanting bevordert kerkvernieuwing

kerkplanting klein_187145879.jpgmaandag 14 april 2014 15:28 Vrijwel alle denominaties zijn bezig met gemeentestichting. In maart maakte Kerklab de balans op. Volgens EA-EZA-coördinator Martin de Jong zien kerkplanters allereerst zegen, maar ook dat niet alle pioniersplekken nieuwe gelovigen voortbrengen. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Visie en beleid

‘Eerst 10 keer luisteren en dan nog eens 10 keer’

luisterenmaandag 24 maart 2014 12:21 In de wijk Zuilen in Utrecht staan gloednieuwe huizen onwennig naast oude flats. Waar niets in de wijk bij elkaar lijkt te horen, zoeken de jonge kerkleden van de Opstandingskerk juist wel naar aansluiting. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Evangelisatie > Praktijk

De overige 80%. Over meedoen in de kerk

De overige 80%. Over meedoen in de kerkmaandag 24 maart 2014 11:37 Hoe activeer je de vaak brede ‘rand’ van de kerkelijke gemeente? Scott Thumma en Warren Bird publiceerden er in 2011 een boek over onder de prikkelende titel: The Other 80 Percent. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Geloven van 0 tot 20

Geloven van 0-20maandag 24 maart 2014 11:22 Als er een ding is waar we als christenen naar verlangen, maar ook zo mee worstelen, dan is dat wel het overdragen van ons geloof aan de volgende generatie. Kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en tieners helpt. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Jeugdwerk in leeftijdsgroepen

Brugkerk onderzoekt gezinnen

Brugkerk onderzoekt gezinnenmaandag 24 maart 2014 10:39 Protestantse gemeente De Brug in Amersfoort rondde in oktober een onderzoek af onder alle gezinnen in en aan de rand van de kerk. 'Om jongeren te helpen om te geloven is meer nodig dan een goedlopend jeugdwerk.' lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Beleid maken

Zijn gemeentestichters meestal jong en man?

gemeentestichters zijn man.jpgdinsdag 04 maart 2014 16:00 De meeste gemeentestichters zijn man en tussen de 35 en 45 jaar. Martijn Horsman, voorganger van Stroom Amsterdam, weet wel waarom. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Visie en beleid

Jeugdwerk in Nederland: trekken aan een dood paard?!

shutterstock_59261083.jpgmaandag 25 november 2013 13:59 Professionele jeugdwerkers waren er nog nooit zoveel in de kerk, net als methodes voor jeugdwerk.
Maar levert het eigenlijk wat op? Henry Schutte, jeugdwerker binnen de Protestantse Kerk in Nederland, vraagt het zich hardop af. Wat is de staat van het jeugdwerk in Nederland –vooral binnen
de PKN - en is er toekomst? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Beleid maken
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Trends

Thuis in West: samen warmen we de wijk op

vlag.jpegdonderdag 14 november 2013 14:29 Nog één keertje ‘Ik ga op reis en neem mee’ en dan is het speelcafé afgelopen. Geen bijbelverhaal, geen gebed. De medewerkers van Thuis in West in Rotterdam vinden welzijnswerk minstens zo belangrijk als woordverkondiging. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

Peter- en meterschap

peter en meter_139347284.jpgdonderdag 14 november 2013 14:07 De eerste verantwoordelijkheid voor geloofsopvoeding ligt bij ouders, maar jongeren hebben meer volwassen mensen nodig. Voor Corjan Matsinger reden om het eeuwenoude peter- en meterschap nieuw leven in te blazen. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Geestelijke groei

Google Glass God

shutterstock_140433565.jpgmaandag 23 september 2013 12:19 Het is zaterdagmorgen. Je loopt door de Jumbo. In het groentepad staat een leuke vrouw bananen af te wegen. Uit je binnenzak pak je een bril en zet hem op. Je leest: Els van Dalen, 34 jaar, Groen Links, linedancer, depressief. Mmm...laat maar... lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Media > Trends

Leer kinderen de tweede taal van het geloof

Leer kinderen 2e taal van geloofmaandag 23 september 2013 11:40 Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en ik zal het mij herinneren. Betrek mij erin en ik zal het begrijpen. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Geloofsopvoeding thuis

Simple church als missionaire methode

sceulogowoensdag 04 september 2013 11:30 Simple churches - ook wel huisgemeenten of tafelkerken genoemd - bereiken buitenkerkelijke mensen, die veel bestaande kerken niet meer bereiken. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Modellen

Gemeente zijn waar je geroepen bent

krispijnmaandag 26 augustus 2013 16:01 Een gelikte website is er niet, een prachtig kerkgebouw evenmin. Wat wel? Trouwe gemeenteleden van de oude garde en dappere jonge toetreders. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > In gesprek met...
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

Nadenken over de rand van de kerk

Randgebiedenwoensdag 24 juli 2013 13:53 Hoe je praat over randkerkelijken zegt veel over je eigen visie op kerk zijn. Peter Wierenga, gemeenteopbouwadviseur, legt uit hoe dat zit. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid

'Je schoonmoeder in huis' en andere trends

Trendscanwoensdag 24 juli 2013 13:43 Hoe groot is de kans dat uw schoonmoeder in de toekomst bij u in huis komt wonen? Aanzienlijk, zo blijkt uit recente ontwikkelingen binnen de zorg... Het is één van de trends uit de jaarlijkse 'Trendmonitor' van de EO. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Trends

‘Gesprek over seks, moet ook gewoon over seks gaan’

Gesprek-over-sekswoensdag 24 juli 2013 13:34 Als je aan jongeren in de kerk vraagt waar ze aan denken bij seks, zullen de meesten antwoorden dat het binnen het huwelijk hoort. Vraag ze wat de bedoeling van seks is als je vrijgezel bent en het blijft vaak stil. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Werkvormen & materialen (jeugd) > Training en toerusting

Naar een levensregel voor kerken

Hier-tekenen-graagwoensdag 24 juli 2013 13:24 Veel kerkleden zetten zich steeds minder in voor hun geloofsgemeenschap. De binding wordt minder en de rand van de kerk breder. Kan een gemeenschappelijke levensregel iets betekenen? lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Trends

Geloofsontmoetingen voor randkerkelijken

Aalt-Fiksewoensdag 24 juli 2013 12:31 “Heeft u het gehad met de kerk? Bezoek dan eens onze geloofsontmoeting.” Met deze slogan adverteerde het Leger des Heils een paar jaar terug in de lokale krant van Emmeloord. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Modellen

Kansen en uitdagingen van een interculturele kerk

beeld interculturele kerkplantingdinsdag 25 juni 2013 11:30 Toen René Visser onlangs een kerkplanting begon in de wijk Kernhem in Ede, dacht hij in een volslagen blanke buurt te werken. Totdat hij met een onderzoek naar de samenstelling van de wijk begon… lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Visie en beleid

Hoe kies ik een kinderbijbel?

Hoe kies je een kinderbijbeldinsdag 18 juni 2013 14:41 Een kinderbijbel aanschaffen is een belangrijk moment. Het is in veel gevallen de eerste kennismaking van een kind met de verhalen uit de Bijbel. Een keus maken uit het grote aanbod is niet eenvoudig. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Werkvormen & materialen (jeugd) > Verhalen

Signalen van kindermishandeling

Signaleren van kindermishandelingmaandag 17 juni 2013 16:14 Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) definieert verschillende vormen van kindermishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke, psychische of emotionele mishandeling of verwaarlozing en seksueel misbruik. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Pesten: wat kunt u eraan doen?

Pesten waar komt het vandaanmaandag 17 juni 2013 15:35 Dagelijks worden er zo'n 400.000 kinderen gepest. Het is dus een veelvoorkomend probleem. Pestsituaties doen zich vaak voor op scholen, maar ook binnen jeugdgroepen. Kunnen kerken pestsituaties voorkomen? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Eenzaamheid bij kinderen en tieners

eenzaamheid bij kinderenmaandag 17 juni 2013 15:04 Over eenzaamheid bij kinderen en tieners wordt niet veel geschreven en gesproken. En dat terwijl velen van hen zich wel degelijk eenzaam voelen! lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Nadenken over kerk en social media

kerk en social mediawoensdag 05 juni 2013 11:00 Wat kun je als kerkelijke gemeente met social media? Hierover hield de Protestantse gemeente in Moordrecht onlangs een thema-avond. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Communicatie

Sociale media als vorm van integraal jeugdwerk

social media en jeugdmaandag 03 juni 2013 14:11 Integraal jeugdwerk staat inmiddels in veel kerken op de agenda. Het jeugdwerk hoort geen eilandje te zijn, maar een geïntegreerd onderdeel van de totale gemeente. Social media kunnen hierbij helpen. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Werkvormen & materialen (jeugd) > Internet en social media

Geloofsopvoeding anno 2013

geloofsopvoedingmaandag 03 juni 2013 13:50 Geloofsopvoeding is hot. In veel kerken, op scholen en ook voor steeds meer ouders. Hoe voed je anno 2013 kinderen op vanuit een christelijke levensovertuiging? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Geloofsopvoeding- en ontwikkeling > Geloofsopvoeding thuis

De randloze kerk

Papierversnipperaarwoensdag 22 mei 2013 09:49 Het was steevast een agendapunt van onze evangelisatiecommissie begin jaren 90: Bezoek randkerkelijken. Rand- en buitenkerkelijken moesten weer terug gehaald worden, dat was onze missie. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid
Kerk naar buiten > Evangelisatie > Visie & beleid

Hongeren naar stilte

Hongeren-naar-stiltevrijdag 10 mei 2013 15:47 Vroeger was het overal verkrijgbaar en wist je niet beter. Tegenwoordig is het schaars en begeerd door velen: stilte. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Trends

Contact leggen met ‘de rand’

contact-leggen-met-de-randvrijdag 10 mei 2013 15:39 "Wie gaat hen bellen voor contact?" Het blijft stil in de kerkenraad. Wie heeft er trek in zo'n weinig aanlokkelijk gesprek met iemand aan de rand van onze kerk? lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Evangelisatie > Praktijk

Geloofsgesprek aan de hand van popmuziek

robbie williams_66415012 2.jpgvrijdag 12 april 2013 09:30 Is het mogelijk om met niet-christelijke jongeren in gesprek te gaan over een bijbelverhaal? Wilbrand Rakhorst creëerde de website www.muziekbijbel.nl en gelooft dat muziek een grote rol kan spelen. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Werkvormen & materialen (jeugd) > Kinder- en jeugdclubs

Steun het werk van de EA