Skip links

Inhoud

Hieronder vindt u de laatst geplaatste artikelen

Via het menu links kunt u verder navigeren

RSS icon linking to RSS overview

“Bidden met evangelischen, katholieken en heilssoldaten”

Arnoud-Drop-2.jpgmaandag 21 juli 2014 14:18 Arnoud Drop (29) is catecheet in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis. In januari bereidde hij samen met zijn jeugd een avond van de Week van Gebed voor. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed
Kerk & Samenleving > Eenheid & samenwerking > Lokale samenwerking

Zoek de vrede voor de stad en bid voor haar

maandag 19 december 2011 16:27 In 2004 ging het Stadsgebed Amersfoort van start. In dit stadsgebed komen kerken en christenen samen die hart voor de stad hebben, omdat zij geloven dat God hart voor de stad heeft. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Voorbede – hoe doe je dat?

maandag 19 december 2011 16:06 De eerste betekenis van het nieuwtestamentische woord voor bidden (aiteio) is ‘vragen’. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen vragen voor onszelf en vragen voor een ander – de voorbede. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Vasten smaakt naar meer

maandag 19 december 2011 15:55 Met het vasten is het vreemd gesteld. Waar deze praktijk in de rooms-katholieke traditie steeds meer in onbruik is geraakt, zie je op het protestantse erf de omgekeerde beweging. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Ministry gebed

dinsdag 06 december 2011 16:37 Ministry is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Een groot aantal kerken in Nederland heeft er inmiddels ervaring mee opgedaan. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

24/7-gebed: netwerk van gepassioneerde bidders

24-7gebed netwerk van gepassioneerde biddersdinsdag 06 december 2011 09:47 In onze tijd worstelen veel kerken en gelovigen met de vraag hoe ze hun gebedsleven kunnen [re]vitaliseren. De 24/7 gebedsbeweging wil in deze leemte voorzien. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Gebedswandeling

dinsdag 22 november 2011 16:34 Als gebedsgroep zoek je naar afwisseling om betrokken te blijven bidden. Een gebedswandeling kan een stimulerende vorm zijn voor een biddende gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Bidden voor land en woonplaats

Bidden voor land en woonplaatsmaandag 26 september 2011 15:51 In veel kerken wordt regelmatig gebeden voor land en volk en vorstenhuis. Dat is een goede zaak. Maar vaak blijft een dergelijk gebed steken in algemeenheden, en dat is jammer. Op grond van de Bijbel mogen we weten dat God zeer bewogen is over onze steden en dorpen. Dat mag ons aanmoedigen om ervoor te bidden. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

Steun het werk van de EA